Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı toplum ortamında kıymeti olan , kudret, idare ve öteki davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tübaşöğretmen.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Terbiye; bireyin davranışlarındaki yaşantısı vasıtasıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değteamülme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabil eğitimin bir çok tanımı kuruluşlabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Ferdin davranışında, kendi yaşantısı vasıtasıyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin amaçlarına muvafık ) değteamülme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma göre;

· Terbiye bir vetiretir.

· Terbiye sürecinde, bireyin davranışlarının mergup yönde değteamültirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değteamülme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç temel öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Terbiye amaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı tamam kültürler karınin tıpkıdır. Amaçların içinde ne olduğu ve öğrenme karınin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre göre değteamülebilir, ama sürecin doğbeyı değteamülmez.

Terbiye kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih süresince biröte filozof ve terbiyeci, eğitimin ne başüstüneğuna üzerine farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Hasetmüzde ise eğitimin akseptans edilen ölçünlü tanımı şudur: Terbiye, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları vasıtasıyla kasıtlı olarak istendik davranış değteamülikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın ortamında eğitime üzerine temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları vasıtasıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değteamülikliği” ve “müddetç” kabil kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Terbiye, ölümlü karınin hayat boyu devam eden bir vetiretir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere muvafık olabileceği kabil istenmedik yönde de gelişebilir. Terbiye sürecinin teamülletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği kabil gelişigüzel de olur. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, eğitim merkezleri kabil mekânlarda verilen eğitim formal; bireyin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim ise informal eğitidir. Kısaca eğitim sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine göre sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim başlamak üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belli bir plan ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim ise bizatihi gelişen hesapsız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki duygusal bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir tip olarak ele hileındığında ise eğitim sisteminin üç temel ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, vetireler ve çıktılardır. Eşme; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, tesisat, maliyet, personel kabil fiziki unsurlardır. Süreç; meslek ortamında meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde eksperlik, yeterlilik, yetki, test özetları kabil mergup davranış değteamüliklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko